آهنگ جدید حمید هیراد به نام «یادش بخیر»

متن آهنگ حمید هیراد یادش بخیر

زﻳﺎدی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدم اﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد

ﮔﺮﻓﺘﺎرت ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺻﻠﺎﺣﺖ ﺑﻮدم

ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎدرت ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﺑﻮدم

ﻳﺎدش ﺑﺨﻴﺮ ﻛﺲ و ﻛﺎرت ﺑﻮدم

ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻠﺎﻣﺎم ﻫﻤﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻠﺎﻣﺖ ﺑﻮدن

ﻫﻤﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدم ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮدت

ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻳﻪ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻰ دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺎرت ﺑﻮدم

ﭼﻘﺪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮق داره

ﻧﻤﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﺶ ﻳﻪ ﺟﺎی دل ﻳﻪ ﺳﻨﮓ داره

آره ﺧﺐ ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﭼﻘﺪر درد داره

https://musicdel.ir/single-tracks/312353/
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.